Vår historie
Beliggende på Dyretråkket 30 på Søndre Holmlia, BUSH (Barne og Ungdomssenteret på Holmlia) startet virksomheten i 1990, og eies av 6 omkringliggende borettslag (USBL/ OBOS)
Medlemskap
Et medlemskap koster kr 50,- per kalenderår (ikke forandret siden 1990) og medlemmene har da tilgang til alle aktiviteter i åpningstiden. Medlemskapet inkluderer også medlemskap i Åsbråten Idrettslag. I tillegg serveres det varm mat for kr 5,- daglig på etter-skoletid tilbudet vårt. Vi synes det er viktig at alle barn og ungdommer får mulighet til å delta på aktivitetene våre uten at økonomi skal være en hindring.
Mediatjenester
Vi utfører grafisk arbeid og filmproduksjon på bestilling (for eksempel lyssetting, arrangementshåndtering og koordinering med andre festivaler som for eksempel UKM). Vi kan også filme med droner og har moderne mediafasiliteter.
Andre tjenester
Barnehager har mulighet til å benytte vår gymsal til aktiviteter på formiddagen før våre ordinære åpningstider. Vi har også lørdagsklatring for barn med funksjonsnedsettelse i samarbeid med fysiogruppen i bydelen.
Finansiering 
BUSH er finansiert på følgende måte: - Driftsmidler fra Bydel Søndre Nordstrand - Tilskudd fra våre eiende borettslag - Vi søker også om prosjektstøtte til ulike prosjekter fra stat, kommune og legater for eksempel til ferieturer for barn, unge og deres familier gjennom hele året på Håøya i Oslofjorden og på Veisten i Vestre Gausdal.
Eierskap 
BUSH er eid av 6 omkringliggende borettslag (OBOS/USBL har en liten eierandel hver). I henhold til våre vedtekter deles det ikke ut noe utbytte til våre eiere. Alt eventuelt overskudd går tilbake til driften av senteret slik at det kommer barn og unge til gode.

Login Form
Register Form