Samarbeidspartnere

Bydel Søndre Nordstrand

Vi har et nært og godt samarbeid med ulike avdelinger og enheter i bydelen vår;

• Avdeling Oppvekst og nærmiljø – Enhet Fritid og nærmiljø og Enhet Helse

• Avdeling Helse, omsorg og mestring – Enhet Habilitering

• Oslo sør-satsningen (ny og gammel ordning)

• Barnevernstjenesten – Innsats Ung Intensjonsavtale om samarbeid i prosjekt Nærmiljø uten terskel.

Oslo Kommune

  • Byrådsavdeling for kulturutvikling – Oslo sør satsingen
  • Tilskudd til oppussing, utvikling og igangsetting av Nærmiljø uten terskel 2021
  • Kulturetaten

Tilskudd til vår kino

  • OXLO – konferansen

Samarbeidspartner på konferansen

Oslo Universitetssykehus – Ullevål – Nevrohabilitering for voksne

Faglig støtte og hjelp til utvikling av tilbudet på vår avdeling for Heldøgn Omsorg.

Bufdir

Bufdir har gjennom flere tiår bidratt til at BUSH har kunnet tilby ferietilbud til barn, unge og deres familier både på fjellet på f.eks. Veisten i Gausdal og ved havet på Håøya i Oslofjorden.

I tillegg har vi fått støtte til en åpen møteplass på lør- og søndager for barn og unge i alderen 10-20 år som er et 3-årig prosjekt.

Sparebanksstiftelsen DNB

Har bidratt med tilskudd til bl.a. oppussing av kjøkken og hobbyrom samt vår nye kino.

Gjensidigestiftelsen

Har bidratt med tilskudd til vår nye kino.

Anthonstiftelsen

Vi fikk i 2020 tilskudd til å lage en TV-serie i 7 deler om mobbing og utenforskap – Thomas & Jackob Vampyr – hvor barn og unge fra bydelen fikk mulighet til å delta både foran og bak kameraet.

Vi har tidligere fått støtte til ferietiltak fra stiftelsen.

Kulturrom

Tilskudd til lysrigg på Kulturkafeen
Tilskudd til instrumenter og utstyr til øvingsrom og musikkstudio

OBOS

Støtte via OBOS gir tilbake til oppgradering av scene i Kulturkafeen.

Frifond - Ungdom og Fritid

Diverse støtte til kjøp av utstyr til klubben – bl.a. fotballspill og airhockey.

Holmlia frivillighetssentral

Vi samarbeider med Holmlia frivillighetssentral i ulike prosjekter, sist med å lage korona informasjons videoer på ulike språk.

Hjertet av Holmlia

Vi samarbeider med hjertet av Holmlia om ulike arrangementer i skolens ferier.

Holmlia Sportsklubb

Idrettsklubben på Holmlia, den viktigste idrettsarenaen for våre barn og ungdom. 

Skoler i nærmiljøet

Vi er i dialog med alle skoler i nærmiljøet og samarbeider med skolene på ulike områder. 

  • Hallagerbakken skole
  • Lusetjern skole
  • Rosenholm skole
  • Toppåsen skole
  • Holmlia skole
  • Bjørnholt Vid. Skole

Åsbråten Beboerforening

Åsbråten beboerforening har i mange år arrangert ulike arrangementer hos oss – bl.a. den årlige julegrantenningen på Åsbråten Torg og juleverksted i kulrurkafeen.