Cookie og personvernpolicy

Cookie og personvernpolicy

Retningslinjer for informasjonskapsler (cookies) og personvern

Takk for at du tar deg tid til å lese våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvern!

Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS  (Org nr 841 785 312)(heretter ossvi eller vår) er datakontrolløren (ansvarlig) for hvordan dine personopplysninger blir behandlet som beskrevet i denne retningslinjen. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine data, ikke nøl med å ta kontakt med oss på post@bush.no om eller via våre andre kanaler, se kontaktopplysninger nedenfor.

Denne siden inneholder informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger (PERSONVERN) og også hvordan vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider (COOKIE POLICY).

Denne retningslinjen gjelder alle personopplysninger som samles inn gjennom Bush.no. All kontakt med oss med hensyn til behandling av dine personopplysninger vil bli behandlet av kundeservice.

PERSONVERN

Bush.no samler informasjon om besøk på nettstedet, inkludert informasjon om ditt eget besøk, om du godtar de aktuelle informasjonskapslene. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre din brukeropplevelse, evaluere bruken av de enkelte elementene på våre nettsider og til å støtte vår markedsføring. Les mer i vår Cookie Policy nedenfor.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil være transparent på hvilke måter vi behandler dine personopplysninger. Her kan du lese om informasjonen vi samler, hvordan vi behandler informasjonen og hvem som har tilgang til den.

Vi behandler kun personopplysninger når vi har et bestemt formål med det og når dette formålet er oppfylt, vil vi slette disse, med mindre de blir behandlet videre for et annet formål som beskrevet nedenfor.

Vår behandling av dine personopplysninger er underlagt EU’s personvernforordning (GDPR- General Data Protection Regulation) og det nasjonale datatilsynet

Informasjon vi samler inn om deg og hvorfra

 Av oss når vi analyserer din adferd og engasjement i kommunikasjon vi sender ut eller når du besøker våre nettsider (f.eks IP-adresse, land, viste sider, interaksjon/klikk, åpnerater, klikkrater og tid brukt til å lese e-postene)

● Fra deg når du selv oppgir informasjon til oss f.eks. e-post,  navn og adresse.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger hovedsakelig av grunner knyttet til at du er et medlem og oppfyllelse av våre forpliktelser til deg.

Profilering

Vi lager kundeprofiler basert på innsamlede data på tvers av ulike data/kilder/kategorier, f.eks hvilke sider som er mest besøkt, videovisninger/likes/delinger, aktiviteter: antall påmeldinger/deltagelse etc.  Nyehstbrev: åpningsrate/ Klikkfrekvens/likes/delinger. 

Vi kombinerer og analyserer disse dataene for å forbedre brukeropplevelsen din på våre nettsteder, evaluere din e-postrespons, og for å skreddersy  tilbud,aktiviteter og tjenester, etter at du har gitt ditt samtykke til dette eller etter vår grundige vurdering, som beskrevet nedenfor.

 Samtykke

o Om du ønsker å motta personlige tilpassede tilbud og informasjon om aktiviteter som vi tror du vil like, kan du gi oss ditt samtykke. Deretter vil vi sende deg informasjon og tilbud på e-post, basert på informasjonen vi har om dine påmeldinger til aktiviteter.

o For å beskytte både deg og oss, behandler vi personopplysninger for å administrere, betjene og vedlikeholde nettsidene og våre systemer. Vi overholder også aggregert statistikk om nettstedsbruk for å forbedre vår forståelse av våre medlemmers preferanser og for å utvikle nye funksjoner.

o For å kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav i forbindelse med svindel.
I tillegg til å forhindre misbruk av våre tjenester eller å unngå, forhindre og etterforske forbrytelser mot oss.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger


Vi vil lagre dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
Vi har trukket frem de vanligste og viktigste behandlingsaktivitetene som blir utført og lagringperioden nedenfor.

Formål                                                    Lagringsperiode

Vise informasjon basert på din netthistorikk 

3 år etter din seneste aktivitet, f.eks påmelding, kommunikasjon eller besøk på vårt nettsted.

Behandling for direkte markedsføringsformål vil ikke lenger finne sted etter innsigelse fra deg.

Markedsføring fra Bush gjennom e-post, basert på ditt samtykkeVi behandler informasjon av dette formålet for deg så lenge det er relevant og nyttig til å opprette aktivitetstilbud og informasjon som passer deg spesielt bra, men kun så lenge vi har ditt samtykke (som er til du trekker tilbake ditt samtykke).
Du gir og kan enkelt trekke tilbake ditt samtykke for direkte markedsføring enten ved å ta kontakt med kundesrvice eller ved å melde deg av vårt nyhetsbrev. 
Juridiske forpliktelserSå lenge det er fastsatt i den aktuelle juridiske forpliktelsen (f.eks 7 år i henhold til bokføringsloven)
Kundeservice3 år etter din siste kontakt med kundeservice, eller lenger om vi har legitime interesser for å etablere, utøve eller forsvare juridiske påstander.
  

Hvem deler vi dine personopplysninger med

Prosessorer

Når vi bruker en underleverandør til å behandle dine personopplysninger som beskrevet i denne retningslinjen og under vårt ansvar, vil vi først signere en databehandlingsavtale (DPA -Data Processing Agreement ) med dem. Denne avtalen gir instruksjoner om konfidensialitet og sikkerhet og begrenser behandlingen kun til det som strengt tatt er nødvendig.
Disse selskapene har ikke lov til å behandle dine data for noe annet formål. Vi bruker følgende type prosessorer.

– Lagring, hosting og andre IT-tjenester
– Kommunikasjon, for eksempel skreddersydde e-poster der det interesserer deg.

I det tilfellet personopplysninger blir tilgjengelig i et område utenfor EU/ EØS, i et såkalt “tredjeland”, kan du lese om hvordan vi, gjennom ytterligere avtaler og tiltak, beskytter dine personopplysninger i seksjonen med samme navn nedenfor.

Kontrollører

Etter grundige vurderinger, kan vi også bruke tjenester fra, eller inngå samarbeid med, selskaper der behandlingen av dine personopplysninger, etter vår innsamling, helt eller delvis er kontrollert av denne parten under deres ansvar. Dette gjelder for følgende situasjoner:

– Personlig markedsføring, i tilfellet der du har akseptert informasjonskapsler (cookies) Les mer nedenfor i vår cookie policy.

Når dine personopplysninger overføres til en annen kontrollør, er det viktig for oss at du er klar over når og til hvem, slik at du har muligheten til å kontakte disse selskapene og spørre hvordan de behandler din data og for å sørge for at du har mulighet til å utøve dine rettigheter under GDPR.

Alle mottakere som fungerer som sin egen databehandler, er ansvarlig for å gi deg den nødvendige informasjonen om deres behandling.

Offentlige myndigheter og overføringer basert på juridiske forpliktelser

Hvis vi er forpliktet til å dele dine personopplysninger med skattemyndighetene, politiet, eller noen andre på grunn av en juridisk forpliktelse, vil vi selvfølgelig gjøre dette.

Overføringer fra tredjeland

GDPR er i tråd med våre egne verdier og selskapene vi deler informasjon med.
Det vil derimot være noen tilfeller, der de beste leverandørene, så vel som noen av våre partnere, vil befinne seg utenfor EU. For å ikke frata oss, eller deg, disse mulighetene, vil vi i noen tilfeller bruke en underleverandør utenfor EU/EØS. Dette stiller ekstra krav til oss for å forsikre at behandlingen av personopplysninger gis beskyttelse som tilsvarer hva du kan forvente om det hadde tatt plass i EU, gjennom kontrakter og tekniske tiltak. Med det sagt, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at selv i land som USA, vil ikke den nasjonale lovgivningen møte kravene som vi nå har satt innenfor EU. Dette betyr at uavhengig av hvor forsiktige vi er når vi velger selskaper å samarbeide med for grunnleggende funksjoner slik som lagring og kommunikasjon, og til tross for at vi konstant jobber for å sikre behandlingen som skjer utenfor EU gjennom avtaler, er det en sjanse for at en utenlandsk sikkerhetstjeneste avlytter. Både lovgivere og de selskapene vi samarbeider med, jobber for øyeblikket med å finne de beste måtene for å gjøre disse transaksjonene og behandlingene utenlands tryggere. EU har utviklet såkalte “standard kontraktlige klausuler”, forkortet til SSC (standard contractual clauses), basert på EU-kommisjonens forslag, som ofte er en del av, men ikke hele løsningen. Vi bruker underleverandører og har partnere utenfor EU/EØS med følgende funksjoner:

● Analytics, USA

Vi vil fortsette å overvåke situasjonen, for å holde deg informert og oppdatere vår beskyttelse ytterligere når det er mulig.

Vi lover å holde denne retningslinjen oppdatert og du er mer enn velkommen til å stille spørsmål angående dette når som helst. Om du ønsker å motta en kopi av dokumentasjonen angående disse sikkerhetstiltakene, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Dine rettigheter

Rett til innsyn


Hvis du vil ha tilgang til informasjonen vi behandler fra deg kan du ta kontakt med oss på post@bush.no.

Som kunde, har du rett til å få tilgang til dine samlede personopplysninger (artikkel 15) og du kan motsette deg registreringen i henhold til de relevante reglene i EU-lovgivningen GDPR. På passende forespørsel vil vi oppdatere, forandre eller fjerne personopplysninger som vi kontrollerer, med forbehold mot brudd på lovgivningen eller vår fortsettende legitime interesser.

Vi kan avvise forespørsler som blir urimelig gjentatt, krever uforholdsmessig høy teknisk intervensjon (f.eks utvikling av et nytt system eller vesentlig endring av en eksisterende prosess), eller som påvirker et annet individs rettigheter og friheter.

Siden du kun har rett til å få tilgang til dine egne personopplysninger, kan vi ikke dele informasjon som inkluderer detaljer om noen andre (i respekt av hans eller hennes rettigheter). Derfor kan du ikke motta alle personopplysninger du har forespurt, men vi vil i et slikt tilfelle gi deg en beskrivelse av hvilken informasjon vi ikke kan gi ut og begrunnelsen til dette.

Rett til retting

Om dine personopplysninger er unøyaktige eller uriktige, kan du kontakte oss og vi vil sørge for at din informasjon blir oppdatert og korrekt. På forespørsel, kan vi oppdatere, endre eller slette dine personopplysninger som vi behandler, underlagt personopplysninger som fremdeles må behandles på grunnlag av en juridisk forpliktelse eller vår fortsatte legitime interesse.

Rett til sletting

Du har rett til å bli glemt, som betyr at vi sletter dine data om følgende punkter er gjeldende:

–  Personopplysningene ikke lenger er nødvendig i forhold til formålet de ble samlet inn til eller på annen måte behandlet,
– Vi behandler dine data basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på,
– Du protesterer en behandling i samsvar med din rett til å protestere (se nedenfor) og det er ingen overordnet legitim grunn for behandlingen,
– Personopplysningene dine er ulovlig behandlet, eller
– Personopplysningene dine må bli slettes for å overholde en juridisk forpliktelse,

Denne retten gjelder ikke hvis behandlingen er nødvendig for etableringen, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Rett til begrensning

Du har rett til å begrense vår behandling når ett av følgende gjelder:
– Du har bestridt nøyaktigheten av personopplysningene
– Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting og ber om begrensning istedenfor,
– Personopplysningene ikke lenger er nødvendige for behandling, men kreves av deg for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, eller
– Du har protestert mot en behandling (se nedenfor) og i påvente av bekreftelse om den legitime interessen overstyrer dine rettigheter og friheter.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet, noe som betyr at du har rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre den til et annet selskap uten hindring fra oss, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt og at behandlingen utføres på automatiserte måter, og så lenge dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

Rett til å protestere

For enhver behandling vi baserer på våre legitime interesser, har du rett til å protestere når som helst. Vi må da demonstrere et overbevisende legitimt grunnlag for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller personopplysningene nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Ellers er vi nødt til å avslutte behandlingen.

Hvis dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere og vi vil dermed avslutte behandlingen.

Organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak


GDPR krever at dine personopplysninger blir holdt sikkert og konfidensielt.
Vi lagrer dine personopplysninger på servere med høyt sikkerhetsnivå, som er lokalisert i kontrollerte fasiliteter, og vår sikkerhet blir sjekket regelmessig for å avgjøre om brukerinformasjonen blir håndtert sikkert og alltid med hensyn til dine rettigheter som medlem.

Oppdateringer av denne retningslinjen

Den raske utviklingen i det digitale og tekniske feltet, betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan være nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre disse retningslinjene for behandling av personopplysninger. Du kan alltid finne de gjeldende retningslinjene på vår nettside. Ved vesentlige endringer, vil vi opplyse deg i form av et synlig varsel på våre nettsider.

Spørsmål og klager

Vi hjelper deg gjerne hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du føler vi har sviktet deg på noen måte, ikke oppfylt dine forespørsler eller behandlet dine data ulovlig, har du rett til å sende inn en klage om dette til tilsynsmyndighetene i landet ditt:

NORGE – https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Kontakt oss
Du kan kontakte oss via:

E-post: post@bush.no

Tlf: +47 23 622 301

Eller per post:
Attn:

GDPR v/ Ømer Simsek

Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

 Org nr 841 785 312

Dyretråkket 30, 1251 Oslo

COOKIE POLICY

Hva er en cookie?

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som er lagret i nettleseren din for å gjenkjenne datamaskinen din på påfølgende besøk. Nesten alle nettsteder bruker cookies. De er plassert på datamaskinen din for å hjelpe deg, som hjelper til å analysere hvordan nettsidene blir brukt slik at brukeropplevelsen kan bli forbedret. I mange tilfeller vil cookies være nødvendig for å tilby en bestemt tjeneste på nettstedet.

Når du besøker Bush.no, blir cookies lagret på din datamaskin. Informasjonen som blir sendt mellom nettleseren din og en nettserver inkluderer informasjon om brukerinnstillinger, innlogging og hvordan nettstedet brukes.

Hvilke cookies bruker vi?

Nettsurfing (browsing)
Vi samler inn informasjon om alle besøk på våre nettsider. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre din brukeropplevelse, evaluere bruken av de individuelle elementene på Bush.no og til å støtte vår markedsføring.

Nettleseradferd kan utløse en e-posttjeneste
Vi samler inn nettleseradferd (f.eks sider, viste aktiviteter, påmeldinger) for å forbedre kommunikasjonen av relevante produkter og tilbud tilpasset deg. Et eksempel på denne innsamlingen er aktiviteter som du har sett på, men deretter velger å ikke melde deg på. Dette kan innebære å motta en e-post med en påminnelse om det er ledig plasser/ikke mange plasser igjen. Om du ikke ønsker å motta disse e-postene angående “ikke påmeldte aktiviteter”, kan du melde deg av direkte via lenken nederst i e-posten eller sende oss en e-post.

Analytiske verktøy
Vi bruker forskjellige analyseverktøy slik som Google Analytics, som hjelper oss med å samle inn statistikk på bruken av våre nettsider for å skape en bedre opplevelse for deg. For å avgjøre hvem som besøker våre nettsider, bruker vi cookies for å opprette demografiske og brukerrelaterte statistikker. Dette gir oss muligheten til å tilpasse og lage innhold og tjenester som passer dine og andre medlemmer sine interesser og ønsker. Nedenfor er formål for hvordan cookies brukes på Bush.no.

Tredjepartscookies
Vi bruker en rekke tredjepartstjenester på sidene våre. Disse tjeneste bruker også noen ganger cookies. Du kan velge å avvise tredjepartscookies i nettleseren din ved å følge denne lenken: https://www.youronlinechoices.com.

Blant annet brukes cookies fra tredjeparter til å samle statistikk om besøkene til Bush; her bruker vi cookies, for eksempel for å vite hvilke sider du besøker og hvor lang tid du bruker på dem. Her bruker vi systemet Google Analytics levert av Google.

Du kan velge bort Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Retargeting
Vi samarbeider også med selskaper for å forbedre våre reklamer online for å forsikre oss om at du kun er eksponert til relevante annonser. I denne sammenhengen bruker vi f.eks følgende leverandører:  Facebook, DoubleClick, Criteo, Adform, Youtube, Instagram, Tiktok, Snapchat and Google.
Om du ønsker å bli ekskludert fra denne typen annonser, kan du fjerne cookien din her!

Vårt nettsted inneholder tredjepartskomponenter slik som ”Facebook Recommend”, “Facebook”.

Like” eller “Google+”. Disse tredjepartskomponentene har den effekten at eieren av den tredjepartskomponenten, slik som Facebook eller Google, mottar tekniske data om din nettleser, IP-adresse og sidene du besøker på nettstedet vårt og lignende. Behandlingen som eieren av tredepartkomponenten utfører er utenfor vår kontroll og er bare mellom deg og eieren av tredjepartskomponenten.

Vi bruker disse komponentene for å lenke direkte til våre ulike sosiale medier og dermed sikre deg enkel navigasjon for deg som kunde.

Hvordan unngår jeg cookies?

Om du ikke ønsker å motta cookies, kan du enten blokkere alle cookies, slette eksisterende cookies fra din datamaskin eller motta en advarsel før du lagrer cookies.

Vi anbefaler at du leser igjennom vår cookie policy nøye før du vurderer å gjøre endringer på dine innstillinger på din datamaskin og lese mer om cookies på andre nettsteder.

En endring på dine innstillinger for informasjonskapsler, kan føre til en redusert brukeropplevelse når du besøker våre og andres nettsteder.

Du bør være oppmerksom på at om du ikke godkjenner cookies, vil det være funksjoner på våre nettsider som ikke vil fungere.

Firefox

For å slette cookies, gå til Verktøy -> Alternativer -> Personvern og sikkerhet -> og fjern alle individuelle informasjonskapsler eller tøm historikken din.

For å blokkere cookies, gå til Verktøy -> Alternativer -> Personvern og sikkerhet -> i nedtrykksmenyen under Historie velg “Bruk egendefinerte innstillinger for historikk” -> huk av “Bruk alltid privat surfemodus” og fjern “Godta informasjonskapsler fra sider”

Internet Explorer

For å slette cookies, gå til Verktøy -> Alternativer for Internett -> Generell fane -> klikk Slett -> Informasjonskapsler -> Slett

For å blokkere cookies, gå til Verktøy -> Alternativer for Internett -> Personvern -> før gliderbryteren til toppen. Dette er hvordan du blokkerer alle informasjonskapsler -> Klikk OK.

Google Chrome
For å slette cookies, klikk på Verktøyknappen -> Flere verktøy ->Tøm logg -> Slett informasjonskapsler og andre nettstedsdata.

For å blokkere cookies, klikk på Verktøyknappen -> Innstillinger -> Vis avanserte innstillinger ->  Innholdsinnstillinger -> Klikk “blokker alle nettsteder fra å lagre data” og huk av “Blokker tredjepartsinformasjonskapsler og sidedata” -> Ok

Safari
For å slette cookies, klikk på Verktøyknappen -> Innstillinger -> Sikkerhet -> Klikk på “Vis informasjonskapsler”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domene eller fjerne alle cookies.

For å blokkere cookies, klikk på verktøyknappen -> Innstillinger -> Sikkerhet -> Under “Aksepter Informasjonskapsler” velg “aldri”.

Versjon 6 – Desember 2020

Table of Contents