Om oss

Vår historie

I 1984 så fritidsklubben våres dagens lys på grendehuset mellom Åsbråten og Grensestien, den gangen var ikke Dyretråkket og Bertramjordet bebygget. I 1990 da Dyretråkket var ferdig bebygd flyttet “fritidsklubben” på grendehuset inn på Dyretråkket 30 på Søndre Holmlia, først under navnet “Åsbråten fritidsklubb” også under navnet “Søndre Holmlia fritidsklubb” og til slutt under dagens navn, BUSH (Barne og Ungdomssenteret på Holmlia). BUSH eies av 6 omkringliggende borettslag samt USBL og OBOS. 

Medlemskap

Et medlemskap på fritidsklubben koster kr 50,- per kalenderår (ikke forandret siden 1990) og medlemmene har da tilgang til alle aktiviteter i åpningstiden. Medlemskapet inkluderer også medlemskap i Åsbråten Idrettslag. Vi synes det er viktig at alle barn og ungdommer får mulighet til å delta på aktivitetene våre uten at økonomi skal være en hindring.

Mediatjenester

Vi utfører grafisk arbeid og filmproduksjon på bestilling (for eksempel lyssetting, arrangementshåndtering og koordinering med andre festivaler som for eksempel UKM). Vi kan også filme med droner og har moderne mediafasiliteter.

Service i nærmiljøet

Vi har i 2021 pusset opp det tidligere "legesenteret" og har store planer om å lansere et sted som alle i nærmiljøet kan komme til for å få hjelp. 

Finansiering

BUSH er finansiert på følgende måte: - Driftsmidler fra Bydel Søndre Nordstrand - Tilskudd fra våre eiende borettslag - Vi søker også om prosjektstøtte til ulike prosjekter fra stat, kommune og legater for eksempel til ferieturer for barn, unge og deres familier gjennom hele året på Håøya i Oslofjorden og på Veisten i Vestre Gausdal.

Eierskap

BUSH er eid av 6 omkringliggende borettslag (OBOS/USBL har en liten eierandel hver). I henhold til våre vedtekter deles det ikke ut noe utbytte til våre eiere. Alt eventuelt overskudd går tilbake til driften av senteret slik at det kommer barn og unge til gode.